תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר www.ruthhome.co.il

כללי

 1. ברוכים הבאים לבית של רות – "בית לצמיחה אישית וזוגית" באתר www.ruthhome.co.il (להלן: "האתר").
 2. האתר מציע רכישת שירותי הארחה (צימרים) לזוגות ולקבוצות, אירועים, הופעות וסדנאות פרונטאליות (מסע לגילוי הנשמה, אימהות ובנות, פוריות, בישול, סריגה וכו') וקורסי און ליין במגוון תחומים (הכנה ללידה, ריפוי מול הזכרי, אימהות מתוך עונג, אורגזמה ואורגזמיות, גלות וגאולת גוף וכו') (להלן: "שירותי הארחה וסדנאות פרונטאליות" או "קורסי אונליין" בהתאמה וביחד יקראו להלן: "השירותים").
 3. בעלת האתר ומפעילתו הינה הגב' כלילה קלמן, ת.ז 040712861 , (להלן: "מפעילת האתר").
 4. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
 5. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישת חבילות אירוח לזוגות וקבוצות ו/או רכישת סדנאות פרונטאליות ו/או רכישת קורסי און ליין ומוצרים באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש האתר אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
 6. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 7. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 9. מפעילת האתר רשאית להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאית בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידה.
 10. מפעילת האתר רשאית להעלות תכנים בהתאם לתדירות שתיקבע על ידה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
 11. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 12. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בו מוגבל אך ורק למטרות קבלת השירותים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר.
 13. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
 14. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 15. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל, באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור השירות").
 16. מפעילת האתר תהא רשאית לשנות בכל עת ולפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים ו/או השירותים אשר מוצגים באתר וכן להחליף ו/או להוסיף אילו מהמוצרים ברשימת המוצרים או להסיר איזה מהמוצרים ו/או מהשירותים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. 
 18.  סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעילת האתר.
 19. על מנת לבצע רכישת שירותי הארחה ו/או סדנאות פרונטאליות ו/או קורסי אונליין באתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם החיוב הכספי בגין השירותים המוצעים באתר ובקשר עם קורסי האונליין לשם פתיחתם והפעלתם עבור הלקוח.

ביצוע הזמנה

 1. כפי שהוצג לעיל מפעילת האתר מציעה מגוון רחב של שירותים בניהם שירותי הארחה לזוגות וקבוצות, הופעות אירועים, סדנאות פרונטאליות וקורסי אונליין במגוון תחומים ורכישת מוצרים נלווים (להלן ולעיל: "השירותים").
 2. מובהר בזאת, כי הגישה לקורסי האונליין הינה דרך מערכת חיצונית –"Schooler" מבית רב מסר  (להלן: "Schooler" ו/או "המערכת החיצונית") . כמו כן, מובהר בזאת כי מערכת Schooler הינה מערכת חיצונית ואינה שייכת למפעילת האתר וכי השימוש במערכת החיצונית כפופה לתנאי השימוש ולתקנון מערכת Schooler.
 3. בנוסף לשירותים המוצעים על ידי מפעיל האתר, ניתן למצוא באתר תוכן מקצועי, מאמרים וסרטונים בנושאי גוף, נפש, מודעות והתפתחות אישית. השימוש בתוכן המקצועי הינו חינמי (להלן: "תוכן מקצועי חינמי").
 4.  כבר עתה יובהר כי המידע המצוי בתוכן החינמי הינו מידע אינפורמטיבי אשר מטרתו לספק מידע למשתמשים אודות גוף, נפש, מודעות והתפתחות אישית כך שמפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף,  אשר נגרם ללקוח כתוצאה מהשימוש בתוכן המקצועי החינמי וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד מפעילת האתר.
 5. בביצוע הזמנה של אלו מהשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 6. מובהר בזאת כי בהזמנה של שירות הארחה, הלקוח יקליד את פרטי האשראי שלו לצרכי ביטחון בלבד כך שמלוא התשלום עבור שירות זה יתבצע על ידי הלקוח בסיום האירוח.
 7. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. 
 8. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ובהזמנות של שירות אירוח ישמשו פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצורכי ביטחון כך שהתשלום עבור שירות זה יתבצע במלואו בסיום האירוח.
 9. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. 
 10. מובהר כי לגבי רכישת מוצרים נלווים ותוספות לשירותי הארחה, השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. כמו כן, גם הזמנת מקום לסדנה פרונטאלית בבית של רות וגם רכישת כרטיסים להופעות בבית של רות מותנים בזמינות המנחה, זמינות האמן ובכמות הנרשמים לשירות זה.
 11. מפעילת האתר מתחייבת לתת הודעה מוקדמת ללקוח במידה והמוצר שרכש אינו נמצא במלאי ו/או במידה והסדנה הפרונטלית או ההופעה שרכש התבטלה או לא יוצאת לפועל מסיבה כזו או אחרת. במקרים מעין אלה יוחזר מלוא סכום החיוב ללקוח. כמו כן, הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מסיר כל אחריות מעת מפעילת האתר ולא תהיה לו כל טענה כלפיה במקרה בו סדנה פרונטאלית ו/או ההופעה אותה הזמין התבטלו ובמקרה בו מוצר אשר הזמין אינו נמצא במלאי.
 12. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות במייל – klilaruthhome@gmail.com ו/או בטלפון – 052-4317074
 13. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה, למעט במקרים של הזמנת שירות אירוח בו יקבל הלקוח את החשבונית בסיום השהות בבית של רות וכנגד ביצוע התשלום.
 14. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
 15. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
 16. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 17. כמו כן, מובהר בזאת כי ישנם מקרים בהם קבוצות מסוימות יבקשו להשכיר את חלל הבית של רות לצורך קידום עצמי והעברת סדנאות אשר לא מוצעות באתר ולא מפורסמות על ידי מפעילת האתר (להלן: "הזמנת מתחם האירוח"). במקרה כזה הזמנת מתחם האירוח תבוצע ישירות אל מול מפעילת האתר כך שהזמינות והמחיר עבור שירות זה יקבע בהסכם חיצוני בין הלקוח למפעילת האתר כמו גם התשלום שיבוצע מחוץ לגבולות האתר. מובהר כי כלל סעיפי תקנון זה למעט, דרכי ההזמנה, המחיר והתשלום יחולו באופן מלא על הזמנת מתחם האירוח בהתאמות המתחייבות.
 18. בנוסף, מובהר כי מפעילת האתר רשאית להציע ללקוחותיה תוספות ומוצרים נלווים בזמן שהותם בבית של רות (לדוגמא: סדנאות שלא רכשו ומתקיימות באות הימים, ארוחות בוקר וכו'). מובהר בזאת כי כלל התוספות ו/או המוצרים הנלווים אשר ירכשו על ידי הלקוח בזמן השהות שלו בבית של רות, יתבצעו וישולמו אל מול מפעילת האתר בלבד כך שהוראות תקנון זה יחולו במלואם גם על תוספות ומוצרים נלווים אלה.

אספקת שירותים ומוצרים

 1.  על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה של איזה מהשירותים המוצעים באתר ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעילת האתר לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט.
 2. כמו כן, במידה וההזמנה או התשלום אינו מתבצע באתר עצמו אלא אל מול מפעילת האתר באופן פרטני (לדוגמא בתשלום על שירות אירוח שמתבצע בסוף השהות ו/או בהזמנת מתחם האירוח לטובת העברת סדנאות חיצוניות ו/או בהזמנות של תוספות אירוח בזמן השהות), על המזמין חלה החובה להקפיד על מסירת פרטים נכונים ועדכניים כך שמפעילת האתר תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות.
 3. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.

קורסי אונליין

 1. כפי שהובהר לעיל, הגישה לקורסים הינה דרך המערכת החיצונית. 
 2. מובהר בזאת כי לחלק מהקורסים מצורפים קבצים נוספים כגון: מצגות, דפי עבודה וכו'. עם זאת, מפעילת האתר אינה אחראי לטיב השירות שניתן בקורסים החיצוניים ואינה מבטיחה תוצאות מכל סוג שהוא. 
 3. כל קורס אונליין שנרכש באתר זמין לצפייה למשך 9 חודשים מרגע הרכישה, אלא אם מפעילת האתר /או שותפיה העסקיים (כפי שאלה יוגדרו בהמשך) נתנו הרשאה למשתמש האתר להשתמש בקורסי האונליין זמן ממושך יותר בכתב ו/או בעל פה.
 4. מפעילת האתר ו/או שותפיה העסקיים יספקו ללקוח פרטי גישה אישיים למערכת קורס האונליין אותו רכש, שם יעלו כל התכנים. רכישת הקורס על ידי הלקוח מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד ואין להעביר את הרשאת השימוש ו/או את פרטי הגישה לקורס לאחרים. העברת שם משתמש וסיסמא לצד שלישי מהווה הפרה של תקנון זה, ומהווה עילה לתביעה כנגד המשתמש.
 5. מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בעמוד, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.

אחריות האתר

 1. מפעילת האתר ממליצה לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו (אותו הוא רכש), תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
 2. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. מובהר בזאת כי התכנים המועברים בסדנאות הפרונטאליות ובקורסי האונליין אינם מחליפים התייעצות עם סמכות רפואית כך שלמשתמש האתר לא תהיה כל טענה כזו או אחרת כלפי מפעילת האתר בקשר עם התכנים אותם היא מציעה כחלק משירותיה.
 3. מובהר בזאת כי האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר /או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 4. האחריות על שימוש באתר, בשירותיו, במוצריו ובהשלכות הנובעות מהם הינם באחריות המשתמש בלבד.
 5. מובהר בזאת כי בחלק מהסדנאות הפרונטאליות המופיעות באתר ובחלק מהמוצרים והתוספות לשירותי ההארחה המופיעים באתר, מעורבים נותני שירותים איתם מפעילת האתר משתפת פעולה (להלן: "השותפים העסקיים").
 6. כפועל יוצא מכך, מובהר בזאת כי כלל המידע, המצגים, השירותים אותם מציעים השותפים העסקיים וכל תוכן ביחס לשירותים אלה נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין שירות /או מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת שביעות הרצון של הלקוח מהשירות ו/או מהדיוק של מידע זה ו/או במידה שהשירות בוטל עקב מחסור בנרשמים ו/או בעקבות אי זמינות של המנחה ו/או מכל סיבה אחרת.
 7. המשתמש מצהיר כי השימוש שהוא עושה באתר הוא חוקי ובכל אופן האתר לא יישא בשום אחריות הנובעת משימוש לא נאות בשירותי האתר. המשתמש ישפה את מפעיל האתר בגין כל נזק שייגרם לו, במישרין ובעקיפין וכולל פיצוי בגין פגיעה במוניטין ושם טוב, בגין שימוש לא נאות באתר ושימוש במוצריו לצרכים שאינם חוקיים/ מוסריים.
 8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי התכנים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 9. כמו כן, כלל התמונות לרבות אך לא רק תמונות הצימרים, יחידות האירוח לזוגות וקבוצות ותמונות מהסדנאות הפרונטאליות צולמו באופן מהימן המשקף את החוויה בבית של רות. עם זאת, כלל התמונות המועלות לאתר נועדו לשם המחשה בלבד כך שלמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בקשר עם הסתמכותו של הלקוח על תמונות ומצגים אלו.  
 10. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.  
 11. בקשר לקורסי האונליין, מפעילת האתר לא אחראית על תקינות החיבור של המשתמש, ועל כן באחריות המשתמש להפעיל את סרטוני ההדרכה והקורסים המוצעים באתר ממקור עם חיבור אינטרנטי תקין ומותאם לצורך שימוש באתר.
 12. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי מפעילת האתר אינה מספקת, אינה מתיימרת ואינה מתחייבת על תוצאות כאלו ואחרות בנוגע לסדנאות ולקורסים אותה מציעה ללקוחותיה. המשתמש מצהיר בזאת כי כל שימוש שיעשה בתכנים ובשירותים שמציעה מפעילת האתר הם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ושלו בלבד. 
 13. בקשר עם יחידות האירוח, מובהר בזאת כי מפעילת האתר אינה אחראית בצורה כלשהי לכל נזק שעלול להיגרם ללקוחותיה בשטח הצימרים כך שהאחריות על השימוש במתקני הצימר הינו על הלקוח בלבד. בנוסף מובהר כי מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי ואינה מחויבת לפצות את לקוחותיה בגין כל נזק שיגרם עקב הפסקת חשמל ו/או הפסקת מים ו/או תקלה במערכת כלשהי לרבות מערכת מיזוג אשר נגרמה על ידי כוח עליון, חבלה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של מפעילת האתר.

פעילות אסורה באתר

 1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי מפעילת האתר באופן ספציפי.
 2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
  1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
  2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
  3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
  4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
  5. להונות או להטעות את מפעילת האתר ו/או את משתמשיו;
  6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
  7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
  8. לנסות להתחזות לאדם אחר;
  9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
  10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
  11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
  12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
  13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
  14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק, HTML, Java Script, PHP, CSS, JSON או קוד אחר;
  15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
  16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
  17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
 3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

מדיניות ביטולי עסקה

כללי

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").
 2. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה ו/או לביטול שירות אשר נרכש, תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות האתר כפי שתהא מעת לעת.
 3. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
 4. הודעה על ביטול עסקה או שינוי/החלפת מוצר תתבצע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
 1. בדוא"ל – klilaruthhome@gmail.com.
 2. בטלפון מספר – 052-4317074.
 1. על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים: 
 2. ככל ולקוח יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה של השירות אותו רכש ובמקרה של רכישת קורסי אונליין, בטרם קיבל את פרטי הגישה לקורס במערכת החיצונית, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בעמלת דמי טיפול של 5% או 100 ₪, הזול מבניהם בתוך 14 ימי עסקים מיום ההזמנה, זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 3. מובהר כי זכות ביטול שירותי האירוח לזוגות יתאפשר לכל המאוחר 7 ימים לפני מועד תחילת השירות וביטול שירות הארחה לקבוצות יתאפשר לכל המאוחר 14 ימים לפני מועד תחילת השירות. במידה והלקוח יבטל את שירות האירוח במועד מאוחר מהמועד המצוין בסעיף זה – הוא יחויב בכל סכם העסקה.
 4. מובהר כי, במקרה של ביטול עסקת שירות קורסי האונליין, מובהר בזאת כי לאחר שנשלחו פרטי הגישה לקורס במערכת החיצונית אל הלקוח ולאחר קבלת המוצר אצל הלקוח לא יינתן זיכוי כספי.
 5. מובהר כי, לקוח אשר קיבל את פרטי הגישה לקורס ו/או פתח את הקורס במערכת החיצונית יחשב כמי שנחשף לתוכנו ולכן נחשב כמי שפתח את המוצר ועל כן לא תתאפשר ביטול העסקה במקרה מעין זה.
 6. בנוסף, בקשר עם רכישת כרטיסים להופעות ו/או אירועים אשר מתקיימים מדי פעם במתחם הבית של רות, מובהר כי לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר כספי עבור רכישת הכרטיס להופעה.
 7. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.
 8. הודעה על ביטול עסקה תתבצע באמצעות דוא"ל – klilaruthhome@gmail.com.

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, בקורסי האונליין ובשירותים המוצעים בו, לרבות בתכני האתר והקורסים, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
 2. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר ו/או קורסי האונליין.
 3. הסדנאות וקורסי האונליין ותוכנם, דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), פיתוחי תוכנה שיפותחו על ידי מפעילת האתר וכיוצא בזה – הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי שכן המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של מפעילת האתר ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 5. לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה של מפעילת האתר, הלקוח מסכים כי מפעילת האתר תתיר לו כניסת משתמש לתכני הקורס מכתובת IP אחת בלבד.
 6. יובהר, כי כלל התכנים בקורסי האונליין אשר נמכרים על ידי מפעילת האתר ושותפיה העסקיים הינם קורסים בלעדיים וייחודים אשר נבנו על ידם ולטובת הלקוחות שלה. ברכישת הקורס, הלקוח מתחייב לשמור על סודיות התכנים בקורס ולא לעשות בהם שימוש מסחרי.

הפסקת הפעילות באתר

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או מי מהשירוים המוצעים בו ו/או לביטול הזמנה של לקוח.
 2. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
 3. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

 1. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
 3. מפעילת האתר עושה ככל שביכולתה לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות ומפעילת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.
 4. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
 5. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 6. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת שירותים ומוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 7. הלקוח מצהיר, כי הינו מודע לכך שכל פעולה ו/או עסקה ו/או החלטה שיקבל, בין אם בעקבות שימוש בשירותי האתר ובין לאו, הינה בגדר אחריותו הבלעדית של הלקוח ומפעילת האתר לא תישא באחריות בגינם.
 8. הלקוח מצהיר, כי הוא מודע לכך שהסדנאות וקורסי האונליין מספקים מידע כללי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני, רפואי ומקצועי על ידי איש מקצוע. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, בשירותי האתר ובקורס ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח.
 9. המחירים באתר כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
 10. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי ירשולים.

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

     מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.  מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעיל האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

המידע שנאסף

 1. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע הזמנה ורכישה באתר. מפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, קבלת הצעות מחיר למשתמשים, פרסומות ומידע שיווקי של מפעילת האתר ודיוור ישיר של מבצעים הנחות וכו', במידה והמשתמש אישר זאת באתר.
 2. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 3. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:
  1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 1. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 2. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 3. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 4. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 5. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם מבצעים באתר כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלכם.
 6.  בנוסף, אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר.
 1.  אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
 2. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
 3. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל: klilaruthhome@gmail.com ו/או בטלפון – 052-4317074. ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

שימוש במידע

 1. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא, פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים במעמד הרכישה נשלחים ישירות לחברתה סליקה ומפעילת האתר אינה חשופה לפרטיו.
 2. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות. וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש, על מנת לעדכן במבצעים, אירועים, הטבות, הודעות, סטטוס הזמנה וכו' בהתאם להעדפות הלקוח בעת שהותו באתר ובהתאם להעדפות מפעילת האתר בהודעות דוא"ל ומסרונים.
 3. מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 4. מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר). 
 5. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מפעילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  3. אם הופרו תנאי התקנון;
  4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 11. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 
 12. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 13. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 14. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות.

נהלי אבטחה

 1. מפעילת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. מפעילת האתר משתמשת בחברת משולם חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. 
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. מפעילת האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. האתר הינו מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים, הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או בשרתים של מפעילת האתר. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונה, אין לאתר את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
 6. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיין במידע 

 1. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעילת האתר בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.
 2. כל פנייה שלך למפעילת האתר בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה למפעילת האתר ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
 3. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה למפעילת האתר בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.

שינוי במדיניות הפרטיות

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.
דילוג לתוכן